Tag: Защо Ридван от Ксантийско мечтае да стане български гражданин

img

Ридван Караходжа е представител на най-изоставената от днешната българска държава задгранична българска общност – тази на българите мюсюлмани в Западна Тракия. Той е от южнородопското село Пулево,…