Tag: Всеки трябва да знае това- колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта (таблица за всички банки)

img

Това е много полезна информация, която трябва всеки един от вас да знае, за да не остане неприятно изненадан някой ден, ако си вземе извлечение от банката…