Tag: научни прогнози

img

Смесването на генетичен материал от поколение на поколение играе ключова роля в еволюцията на живота на Земята. Но сексът, който почти всички живи същества използват, за да…