Tag: легендата за Деветимата неизвестни

img

Традицията на ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ ни отвежда към император Ашока, който царува в Индия от 273 г. преди новата ера. Той е внук на първия обединител на страната Чандрагупти. Честолюбив като…