img

Скандално! Вижте каква е истината за охраната на Лютви Местан!

/
/
/
757 Views

Лютви МестанКаква е ситуацията с охраната на българските политици към днешна дата? Защо Лютви Местан предпочете да се скрие в турското посолство, след като по това време е пазен от четирима отлично обучени служители на Националната служба за охрана.

Защо Цветан Цветанов се движи без държавни телехранители при положение, че си спечели достатъчно врагове по времето, в което беше вицепремиер и министър на вътрешните работи.

Агенция ПИК потърси за отговор на тези въпроси ген. Ангел Антонов, началник на Националната служба за охрана.

Интервю на Ивайло КРАЧУНОВ

– Генeрал Антонов, колко  политици охранява в момента НСО и кои са те?

– Категориите лица, които по Закона за НСО ползват охрана по право или може да им бъде назначена такава, са посочени в разпоредбите на чл. 20, чл. 21 и чл. 22. НСО може да се ангажира с охрана на лица извън изрично посечените категории само на основание чл. 22, ал.1, т.4, но е необходимо тези лица не просто да са политици, а да са свързани с националната сигурност.

– Каква е ситуацията с охраната на г-н Лютви Местан?

– Г-н Лютви Местан е народен представител в 43-то Народно събрание, избран от 9-ти многомандатен избирателен район. Като такъв, при наличие на конкретна застрашеност на него може да му бъде назначена охрана с решение на комисия, чиито състав е определен в чл. 23, ал.2 на ЗНСО. Решенията на комисията за нивото на застрашеност, вида, обхвата и срока на мерките за охрана, включително тяхното изменение или прекратяване, се маркират с гриф за сигурност съгласно Закона за защита на класифицираната информация. За съобщаване или обнародване на информация, представляваща служебна тайна или за разгласяване на информация, представляваща държавна тайна, която е поверена на длъжностните лица по служба, се носи наказателна отговорност.

– Охраняван ли е той в момента?

– Прекратяването на охраната, на което и да е охранявано лице след оценка за отпаднала застрашеност може да бъде огласено не по-рано от шест месеца след вземане на съответното решение.

– Как гледате на твърденията му, че е потърсил сигурност в посолството на Турция при положение, че е бил охраняван от отлично обучени служители на Националната служба за охрана?

– Не мога да се ангажирам с коментар. Всичко е въпрос на лична преценка. Принципната ми позиция се основава изцяло на духа и буквата на закона. Българските граждани при наличие на заплахи за живота, здравето или тяхното имущество би следвало да се обръщат към структурите за сигурност или службите за обществен ред на Република България. Това в още по-голяма степен важи за длъжностните лица, доколкото при тях получени закани или други заплахи е много вероятно да са в следствие на изпълнението на службата или функциите им.

– Необходимо ли е разширяване на правомощията на НСО?

– Законът за НСО е в сила само от два месеца. В този смисъл е твърде рано да се правят изводи за необходимост от разширяване на правомощията. Считам, че законодателят осигури правилен и много добър баланс между функциите и дейностите на НСО от една страна и правомощията на офицерите и сержантите от друга.

– Какви са най-често срещаните трудности при охраната на високопоставени държавни мъже?

Предизвикателствата са много, но те са част от рисковете на професията – нерегламентирано работно време, изискване за постоянно разположение, поддържане на високо ниво на физическа и професионална подготовка, издръжливост на работа в стресови условия и т.н..

– На каква приблизителна стойност месечно възлиза охраната на един политик?

Бих искал да изтъкна, че със Закона за публичните финанси е установено задължение за първостепенните разпоредители с бюджет, какъвто е и началника на НСО, да представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите си. Указанията и формулярите за отчетните данни са достъпни на интернет страницата на Министерство на финансите. Счетоводна система НСО отчита паричните потоци в съответствие с Единната бюджетна класификация е по тази причина не генерира разбивка на разходите за охрана на едно лице.

Конкретните разходи са в зависимост от вида, обхвата и продължителността на охраната. Не мога да отрека, че държавната охрана е скъпа услуга, както навсякъде по света. По тази причина комисията по чл. 23 на ЗНСО извършва задълбочена оценка на нивото на застрашеност и последващ преглед на определените мерки за сигурност. Своевременно и при доказана необходимост взема решение за тяхното продължаване, изменение или прекратяване.

– Защо бе свалена охраната на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който си спечели много врагове по време на битката с организираната престъпност?

– Връщате ме в период, за който не нося отговорност.  Убеден съм, че решението за прекратяване на охраната е взето при строго спазване на разпоредбите на действащия Правилник за устройството и дейността на НСО и вътрешноведомствените актове по неговото прилагане.

– Премиерът Борисов заяви неотдавна, чеса необходими около 35-40 бронирани автомобила, а НСО има 5-6, колкотакива коли се планира към момента да се закупят?

– Необходимите потребностиза осъществяване на специализиран транспорт, като вид охрана, са в процес на анализ и оценка. Те ще бъдат проведени и с оглед на ангажиментите на НСО по охраната на събития и прояви в рамките на българското ротационно председателство на ЕС – втората половина на 2018 г. През настоящата 2016 г. ще имаме яснота каква част от необходимите транспортни средства е целесъобразно да бъдат закупени със средства от бюджета или осигурени чрез финансов или оперативен лизинг. Ще предложим най-икономичния вариант.

– Изпращат ли се служителите на НСО на обучителни семинари в чужди държави?

НСО осъществява активно международно сътрудничество в областта на обучението и подготовката на кадри в рамките на две специализирани международни организации – ENPPF (Европейска мрежа за охрана на публични личности)  и APPS (Асоциация на службите за лична охрана), както и двустранни партньорски връзки с водещи световни и  европейски служби като: Сикретсървис-САЩ, Федерална криминална служба-Германия (BKA), Национален център по сигурност и контратероризъм-Холандия, Федерална служба за охрана-Русия и др.

– Може ли да се каже, че служителите на НСО са на нивото на колегите си от „Сикретсървис“ например?

– Смело мога да заявя, че професионалната подготовка на нашите офицери и сержанти е в съответствие с най-добрите европейски практики.  Служителите ни по нищо не отстъпват на своите колеги от държавите-членки на ЕС и САЩ.  Бих искал да споделя, че по време на последните съвместни тренировъчни семинари в края на 2015 г. , организирани във Франция, Румъния и Грузия, служителите на НСО показаха отлични резултати.

Сподели с приятели

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.