img

Будни българи се обединиха и поставиха ултиматум на управляващите! Вижте го!

/
/
/
1024 Views

Войнски съюзНа редакторската поща на Neutralen.com, получихме писмо, което е знак, че българите все още не са загубили надежда за страната и са готови на всичко, за да изметат управляващите в парламента. Публикуваме целия текст без редакторска намеса.

На 19.03.2016г. в гр. Варна бе организирана среща на патриотично настроените граждани и организаци от всички краища на България. На срещата бе взето решение да се постави УЛТИМАТУМ. Сега ви пускаме текста на УЛТИМАТУМА. Каним всички будни граждани и организаци да се присъединят към УЛТИМАТУМА.
Очаквайте скоро и подробности.
–––––––––––––––––––––––––

ДО
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – „ПРЕЗИДЕНТ”

ДО
БОЙКО БОРИСОВ – „ПРЕМИЕР”

ДО
ВСИЧКИ – „НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ”

ДО
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ – „МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА”

ДО
МЕГЛЕНА КУНЕВА-ПРЪМОВА – „МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО”

ДО
ВСИЧКИ БИВШИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ВЛАСТИМАЩИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРЕХОДА

ДО
ЗНАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

У Л Т И М А Т У М

ОТ КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Срок за реално изпълнение на исканията не поставяме, тъй като те отдавна трябваше да са удовлетворени.
Като представители на Суверена изразяваме позицията на по-голямата част от БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, включително и на така наречените от вас етнически турци.
БИВШИ И НАСТОЯЩИ ПОЛИТИЦИ,
ПОСТАВЯМЕ ВИ КАТО НЕОТЛОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
– Светкавичното възстановяване на цялата ограда и гранично контролно пропусквателни и отбранителни съоръжения по цялата южна граница на България. Оградата трябва да бъде със триметрова железобетонна основа Ако не спрете ордите от мигранти да нахлуват в страната ни и пролее ли се капка българска кръв, вината и отговорността ще са ваши. Затваряне на западната и южната ни граници за всички чужденци пристигащи от Близкият изток, Азия и Африка без визи. Форсирано изграждане на защитната стена и възстановяване на всички гранични съоръжения.
– Драстично повишаване на заплатите на българските полицаи и военнослужещи и осигуряване на всички нужни за изпълнението на задълженията на гранична полиция – модерни палатки, фургони, средства за комуникации, транспорт, защитни облекла, екипировка и оръжие.
– Осигуряване на незабавно и интензивно обучение, екипиране и на достоини условия за работа и живот на българските военнослужещи, полицаи и техните семейства. Те са тези, които, ако се наложи, ще пролеят кръвта си за Родината, докато вие ще избягате в чужбина при тайните си банкови сметки или ще се скриете зад гърба на служителите от НСО.
– Спиране на всички търгове за продажба на имоти, оръжия и ресурси на МО и възстановяване на българските поделения в Южната част на страната.
– Отмяна на всички престъпни и предателски текстове в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България включая и на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на всякакви „съюзнически” според вас – а по същество чужди окупационни за нас воиски. Тъй като българският народ не е провеждал референдум за членство в агресивният военно политически блок НАТО!

2. ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ
– Милионите за подслушване в бюджета на МВР веднага да се пренасочат за изграждане на оградата по границата ни и за увеличаване на заплатите на полицейските служители, най-вече на тези, които работят на терен. Както и за незабавно осигуряване на достойни условия за изпълнение на техните служебни задължения включая осигуряването на компютри, гуми, транспортни средства, оборудване, консумативи и др. За да могат да успешно да изпълняват своите служебни задължения. Както и на – достойни условия за труд и живот на тях и техните семейства.
– Ремонт на всички РПУ-та в страната и оборудването им със съвременна техника, консумативи, обновяване на научната дейност и оборудване в лаборатории и специализирани звена и институти.
– Мобилизиране на всички усилия на армията и полицията в опазване на българската граница, включително с помощта на доброволци от средите на българското население.
– Прекратяване на всички проекти, нанасящи трайна вреда върху българската природа и подпомагащи геноцида, ограбването и изтреблението на българската нация, в това число: проучването и добива на шистов газ и сходни технологии, проучвания от чуждестранни фирми на залежи от газ и петрол на българска територия и шелф – срещу мизерни такси. Забраната на добива и преработка на злато от чуждестранни фирми, на изсичането на българската гора и износа и в чужбина, за презастрояването на българското Черноморие, завземането от частни фирми и мафиотски кръгове на българските планини и др.
– Незабавно стартиране на военно-патриотично обучение за всички желаещи български граждани както и на ускорено военно обучение на целият военно мобилизационен резерв на армията.
– Преустановяване -необоснованите откази за издаване на разрешителни за оръжие на българските граждани и най-вече на тези, които са отслужили военна служба. На същите да се издават разрешителни при облекчен режим, без заплащане на такси и при опростена процедура разбира се след психо освидетелствуване. Да бъде гарантирано и неотменимо правото на всеки български гражданин да носи оръжие за защита на живота и собствеността на неговото семейството, както и на свободата и независимостта на нашето Отечеството.
– Незабавно излизане от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции, подписано от ЕС като опасно за националната сигурност, финансова система, териториална цялост и независимост на страната.
– Публично оповестяване на информацията- Кой и кога предаде БНБ под чужд контрол и лиши българските народ и държава от правото сами да печатат парите си вместо да вземат заеми с убийствени и навики поробващи народа ни лихви? Незабавно и категорично връщане на БНБ под българска юрисдикция и контрола на държавата, включително печатането на пари.
– Незабавен мораториум върху всички кредитни задължения на български граждани и фирми в случаите на забава в плащанията и обявена предсрочна изискуемост от банките до обективното отпадане на финансовата и икономическа криза в света. Финансовата и икономическа криза като общоизвестен факт не подлежат на коментар, обяснения, доказване и обосноваване на влиянието й върху всеки български гражданин.
– Незабавно осигуряване на подслон, изхранване и лечение на всички бездомни българи останали без жилища ограбени от банките, измамници и организираната престъпност.
– Незабавно преустановяване на всякакви действия по преследване, подслушване, полицейски и данъчен рекет и натиск над всички национално отговорни, патриотични и родолюбиви български граждани и организации.
– Никаква цензура. Задължителна издръжка от държавната хазна на поне едно предаване във всяка обществена медия, една страница във всеки ежедневник, вестник или издание и др., в които да се помества, коментира, прокламира и информира българското общество за българската история, национален дух, идеали, културно историческото ни наследство, семейни ценности морал и патриотичния дух на българина. Същите да не бъдат прекъсвани с реклами.
– Забрана на дейността на всички български и чуждестранни организации, фондации, партии, религии, секти, комитети, дружества и други действащи в България, но финансирани от чужбина такива. Както и забрана на дейността на техните спонсори на българска територия.
– Незабавна отмяна на последните престъпни изменения в Закона за бежанците.

3. ОБРАЗОВАНИЕ
– Спиране на преиздаването на различни по вид учебници, особено на тези по история, български език и литература, служещи само за източване на държавната хазна.
– Преустановяване на подмяната и фалшифицирането на българската история.
– Осъвременяване на учебниците по история и български език КАТО ЗА ОСНОВА СЕ ВЗЕМАТ тези от 1992 година, тъй като същите през онзи период са все още неповлияни от политиката и влиянието на ДПС и други финансирани от чужбина организации. Учебниците по история, български език и литература да се осъвременят с промощта на доказано родолюбиви български учители а не от университетски преподаватели които нямат връзка с българските деца нито понятие от техните нужди и възможности за усвояване на учебният материал.
– Премахване на всички учебници проповядващи чужд за народа ни морал, култура, бит, психо физиологични развитие и духовни разбирания!
– Всички учебници да бъдат прилично изглеждащи и на първата страница на всеки един от тях да бъде поместен българският герб, знаме и химн.
– Всички български ученици, постигнали високи успехи в училище, включително и за доблестни постъпки, да бъдат стимулирани за стимул и стремеж към подражание от съучениците им – парично. Или да им бъдат връчвани поощрителни награди и отличия под формата на ленти, значки и други символи, отличаващи ги като успели,. Униформите в училище до завършване на средно образование да са задължителни, а не препоръчителни. Като задължителни да се осигуряват безплатно от българската държава.
– Изкореняване на корупцията и бандитизма и стимулиране на българските полицаи в борбата им с наркоразпространението сред подрастващите, особено в районите на училищата.

4. КОМИСИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СТРАНАТА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
– Да бъде разследвана всяка външна намеса от миналото до днес, а не само тази на Турция и Русия, и да бъде публикувана веднага открито цялата информация за финансиране на всякакви български организации от чужбина. За да може народа да види цялата формираната в страната от чужди държави и служби Пета колона от скрити агенти за външно влияние. В това число за ролята на финансирани от чужбина фондации, религиозни организации, политически партии и други формирования.
– Забрана за финансиране от чужбина на всички политически партии, религиозни организации, фондации и други сдружения, засягащи образованието, държавно общественото устройство, финансова система, здравеопазването, духовността, националната сигурност и отбрана, като изключително опасни за националната сигурност, независимост и териториална цялост на Българската държава.
– Незабавно публично оповестяване на всички умишленно и престъпно засекретени договори, споразумения и съглашения за целия преход от 1989 г. до днес, които засягат българският народ и държава и влияят на тяхното благоденствие и национална сигурност, на стабилността и просперитета на Родината – включително и тези за КТБ. Откраднатите пари на българите да се върнат в страната и да бъдат използвани за изпълнение на поставените ви задачи. Напомняме и ви предупреждаваме, че за всяка договореност, засягаща обществения интерес, подписана или неподписана в миналото, за целия преход до ден днешен, включително за похарчени народни пари и убийствени заеми – понятието търговска тайна се използва в ущърб на българския народ. Няма да ви обясняваме, че търговска тайна може да съществува като понятие само по отношение на съглашения между търговци, тоест между частноправни субекти.
– Налагане на вето над споразумението между ЕС и Турция за безвизово пътуване на турски граждани в Европа. Тотален политически натиск за неговата отмяна.
– Снемане на пръстови отпечатъци и картотекиране на всички пристигнали и пристигащи в страната ни без визи чужди нашественици, нарушители и мигранти.
– Незабавно екстрадиране на пристигналите без визи и документи незаконно пребиваващи в страната ни чужденци в техните собствени държави или там, където някой иска да ги приеме. Обявяване на всички чужденци водачи на групи и каналждии за военно престъпници. И отнасянето със същите като такива.
– Пълен, публичен и точен отчет за ВСИЧКИ сключени договори, съглашения и споразумения, независимо от правната им форма, от името на държавата в качеството й на кредитополучател. Кой и как взе решенията, кой ги подписа и на каква стойност, включително и условията по договори и споразумения за фискално агентство. Пълен и точен отчет за това кога и в какъв обем сумите са усвоени от държавата, как, за какво и по указания на кого са разходвани, документална обоснованост за необходимостта от сключване на подобни договори, вкарали българския народ във вечно чуждо икономическо и финансово робство. От какво са произтекли тези необходимости вкарали България в спиралата на вечното дългово бреме и вечното финансово робство и зависимост от чужди банкери и служби? Ако такава необходимост е била налице, кой и по какви причини или по поръчения на враждебни на страната ни служби и сили я предизвика?

5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
На основание чл. 52 от Конституцията на Р. България здравеопазването е безплатно. Източването на здравната каса от вас, политици и родоотстъпници, и вашата похотлива „борба“ уж срещу това източване с нови поръчки, конкурси, търгове и т.н. води само до физическото унищожаване на българската нация през всичките тези 25 позорни години.

6. ЛИЧНО КЪМ ВАС
– Незабавно разследване и премахване на партийно-олигархичния модел за управление на страната, довел до настоящата национална катастрофа.
– Незабавно изкореняване и прекъсване на престъпния монопол и партийното влияние и корупция в съдебната система. Драстично увеличаване на състава на инспектората към Висшия съдебен съвет, който да се ползва с пълен и доживотен имунитет и защита за разкритията по конкретни дела. Инспекторатът да се отчита публично пред народа в нарочни за това емисии за резултатите от извършваните проверки по всеки един подаден сигнал за корупция, влияние, нередности и нарушения, особено при погазване на основни принципи на правото и тотално разяждаща страната ни повсеместна корупция.
– Забрана на пропагандата на неолиберализъм, хомосексуализъм и радикален ислям в българските медии, учебници и общественото пространство.
– Незабавно прекратяване на участието и във финансиране на всякакви задгранични военни мисии в които участват български военни /без значение в коя част на света/ и връщане на всички тях веднага в страната.

– Незабавно снемане от обсъждане на позорните за БЪЛГАРСКИЯ НАРОД текстове за задължителното гласуване. Конституцията на Република България е въздигнала правото на глас именно като право, а не като задължение. Правото да гласуваме е иманентно свързано и с правото да се въздържим от гласуване, или, с думи прости – като субективно право то е само наше и никой не може и няма право да ни го отнема, въздигайки го в задължение. Не манипулирайте измъчените бедни българи, докарани от вас до това положение, нарушавайки правата им с дебилни обяснения, че това касаело избирателната активност, от която се ползвате само вие. Замислете се защо няма такава и вашата власт е НЕЛЕГИТИМНА. Всъщност знаете, но издевателствувате над българският народ, опитвайки се да забравите, че само той, НАРОДЪТ, т.е. СУВЕРЕНЪТ, е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРЯК, ВЪРХОВЕН И ЗАКОНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С ВЛАСТТА, СЪДБИНИТЕ, БЪДЕЩЕТО И РЕСУРСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. С последното само натрупахте още гняв и презрение към жалките си продажни и алчни душици, служещи на чужди държави и служби.
Ние, българските граждани, обединени около българските национални идеали и интереси и милеещи за своето Отечество, сме СУВЕРЕНА! Всеки един български гражданин е неотделима и градивна част от ОБЩОТО и съставна част на СУВЕРЕНА. И ако като народ в своето болшинство не гласуваме, това означава само едно – че вашата временна власт е нелегитимна, че сте узурпатори окупирали властта с помощта на купените гласове във гетата. И че като преки участници и наследници на извършилите анти народният анти -Конституционен държавен преврат на 10. 11. 1989 година престъпници, служите не на българският народ, граждани и държава, а сте агенти за влияние на чужди държави и служби, криминални престъпници и национални предатели.
ДО ДНЕС ЗА ВАС БЯХМЕ ПРОСТО МАТЕРИАЛ!
ОТ СЕГА НАТАТЪК ВИЕ ИЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ ПОКОРНИ, ТИХИ, И КРОТКИ СЛУГИ И РОБИ НА СВОЯТ НАРОД, ИЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЪДА НА НАРОДА И ИСТОРИЯТА!
За реално изпълнение на поставените ви задачи ще държим всеки от вас поотделно и персонално отговорен, като ще потърсим сметка и съдебна отговорност за деянията на всички бивши и настоящи незаконни и нелегитимни управници. Отговорност и съд за всяко ваше престъпно действие и бездействие, бидейки в структурите на незаконно узурпираните от вас власт, парламент и продажни партийни елити.
ДОСТОЙНИТЕ ОТ ВАС ЩЕ ЗАПОМНИМ. МОЖЕ И ДА ИМ ПРОСТИМ. ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е МИЛОСТИВ И СПРАВЕДЛИВ! НО И СТРАШЕН В ГНЕВА СИ!

Срок за отчет на исканията: 18 април 2016 г.
дата: 19, 03, 2016 година
град Варна
Подписали

Сподели с приятели

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.